główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 4826

1. Data: 2019-09-18 09:16
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2. Data: 2019-09-18 09:15
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3. Data: 2019-09-18 09:14
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk