główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13681. Data: 2011-06-13 10:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biernacki Adam
Wykonanie: Agnieszka Janik
13682. Data: 2011-06-10 11:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13683. Data: 2011-06-09 11:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13684. Data: 2011-06-09 11:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2010 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13685. Data: 2011-06-08 13:31
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13686. Data: 2011-06-08 13:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII/43/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13687. Data: 2011-06-08 13:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII/43/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13688. Data: 2011-06-08 13:27
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII/43/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13689. Data: 2011-06-08 13:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VI/39/11 w sprawie przekazania środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku
Wykonanie: Agnieszka Janik
13690. Data: 2011-06-08 13:24
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VI/39/11 w sprawie przekazania środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku
Wykonanie: Agnieszka Janik
13691. Data: 2011-06-08 13:14
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
Wykonanie: Agnieszka Janik
13692. Data: 2011-06-08 13:12
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
Wykonanie: Agnieszka Janik
13693. Data: 2011-06-08 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13694. Data: 2011-06-08 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13695. Data: 2011-06-08 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: przystąpienia do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3-Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13696. Data: 2011-06-08 13:07
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: przystąpienia do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3-Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13697. Data: 2011-06-08 13:06
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13698. Data: 2011-06-08 13:06
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13699. Data: 2011-06-08 13:05
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13700. Data: 2011-06-08 13:05
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13701. Data: 2011-06-08 13:03
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13702. Data: 2011-06-08 13:02
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: przystąpienia do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3-Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13703. Data: 2011-06-08 13:00
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie: przystąpienia do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3 ? Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13704. Data: 2011-06-08 12:57
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie: przystąpienia do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3 ? Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13705. Data: 2011-06-08 12:56
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13706. Data: 2011-06-08 12:55
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: przystąpienia do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3-Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13707. Data: 2011-06-03 15:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pilśniak Krystyna
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13708. Data: 2011-06-03 15:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kmieć Tadeusz
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13709. Data: 2011-06-03 15:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Berg Jolanta
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13710. Data: 2011-06-03 15:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Izydorczyk Małgorzata
Wykonanie: Bogusław Leszczyński