główna zawartość
artykuł nr 6

Kontrola działalności Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni

Załączniki:
Protokół kontroli MB
artykuł nr 7

Wystąpienie pokontrolne dot. udzielania zamówień publicznych

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 8

Kontrola działalności Urzędu Gminy Przystajń w zakresie udzielania zamówień publicznych w 2011 r.

Załączniki:
Protokół kontroli MB
artykuł nr 9

Wystąpienie pokontrolne dot. gospodarki wodociągowej

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 10

Kontrola gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Przystajń, w tym sprawa analizy wody pitnej w okresie 2011 r. - 2012 r.

Załączniki:
Protokół kontroli MB