główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4681. Data: 2017-07-27 09:23
Dział: Inne » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń"
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4682. Data: 2017-07-27 09:23
Dział: Inne » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń"
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4683. Data: 2017-07-27 09:22
Dział: Inne » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń"
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4684. Data: 2017-07-27 09:12
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe "Zakup wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego w ramach projektu: "W Borze każdy przedszkolakiem być może"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4685. Data: 2017-07-26 12:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
4686. Data: 2017-07-26 12:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4687. Data: 2017-07-26 12:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4688. Data: 2017-07-26 12:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4689. Data: 2017-07-26 12:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4690. Data: 2017-07-26 12:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4691. Data: 2017-07-26 12:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4692. Data: 2017-07-26 11:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4693. Data: 2017-07-26 11:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4694. Data: 2017-07-26 11:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4695. Data: 2017-07-25 08:07
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXIX.2017 z XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 lipca 2017 r.
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
4696. Data: 2017-07-25 08:06
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXIX.2017 z XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 lipca 2017 r.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4697. Data: 2017-07-25 08:06
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXIX.2017 z XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 lipca 2017 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
4698. Data: 2017-07-24 14:07
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4699. Data: 2017-07-24 14:03
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4700. Data: 2017-07-24 14:02
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4701. Data: 2017-07-24 14:01
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4702. Data: 2017-07-24 13:59
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4703. Data: 2017-07-20 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4704. Data: 2017-07-20 13:39
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
4705. Data: 2017-07-20 13:38
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4706. Data: 2017-07-19 13:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4707. Data: 2017-07-19 13:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 54/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4708. Data: 2017-07-19 08:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4709. Data: 2017-07-19 08:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4710. Data: 2017-07-19 08:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 58
Wykonanie: Agnieszka Janik