główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11851. Data: 2012-11-08 08:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.152.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11852. Data: 2012-11-08 08:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.151.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędnie dodany załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
11853. Data: 2012-11-08 08:33
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.144.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11854. Data: 2012-11-08 08:33
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.144.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11855. Data: 2012-11-08 08:32
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11856. Data: 2012-11-08 08:31
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11857. Data: 2012-11-08 08:28
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.142.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11858. Data: 2012-11-08 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.142.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11859. Data: 2012-11-08 08:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.151.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11860. Data: 2012-11-08 08:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.151.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11861. Data: 2012-11-08 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.150.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2013 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11862. Data: 2012-11-08 08:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.150.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2013 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11863. Data: 2012-11-08 08:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.149.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11864. Data: 2012-11-08 08:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.149.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11865. Data: 2012-11-08 08:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.148.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata Gminy Przystajń do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11866. Data: 2012-11-08 08:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.148.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata Gminy Przystajń do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11867. Data: 2012-11-08 08:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.147.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11868. Data: 2012-11-08 08:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.147.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11869. Data: 2012-11-08 08:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.146.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11870. Data: 2012-11-08 08:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.146.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11871. Data: 2012-11-08 08:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.145.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11872. Data: 2012-11-08 08:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.145.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11873. Data: 2012-11-08 08:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.144.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11874. Data: 2012-11-08 07:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.144.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata Gminy Przystajń do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11875. Data: 2012-11-08 07:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11876. Data: 2012-11-08 07:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie:
Wykonanie: Agnieszka Janik
11877. Data: 2012-11-08 07:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.142.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11878. Data: 2012-11-08 07:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.142.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11879. Data: 2012-11-08 07:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11880. Data: 2012-11-08 07:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX.141.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wykonanie: Agnieszka Janik