główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14161. Data: 2011-03-08 09:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 4A
Wykonanie: Agnieszka Janik
14162. Data: 2011-03-08 09:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Planowana kwota dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 4B
Wykonanie: Agnieszka Janik
14163. Data: 2011-03-08 09:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wykaz wydatków remontowych na 2011 rok - załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
14164. Data: 2011-03-08 09:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
14165. Data: 2011-03-08 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/18/11
Wykonanie: Agnieszka Janik
14166. Data: 2011-03-08 09:30
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
14167. Data: 2011-03-08 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz wydatków remontowych na 2011 rok - załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
14168. Data: 2011-03-08 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Planowana kwota dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 4B
Wykonanie: Agnieszka Janik
14169. Data: 2011-03-08 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 4A
Wykonanie: Agnieszka Janik
14170. Data: 2011-03-08 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan finansowy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
14171. Data: 2011-03-08 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Planowane wydatki - załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
14172. Data: 2011-03-08 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan dochodów - załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
14173. Data: 2011-03-08 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Limity wydatków na projekty o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych - załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
14174. Data: 2011-03-08 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Limity wydatków na projekty o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych
Wykonanie: Agnieszka Janik
14175. Data: 2011-03-08 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan dochodów
Wykonanie: Agnieszka Janik
14176. Data: 2011-03-08 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan wydatków
Wykonanie: Agnieszka Janik
14177. Data: 2011-03-08 09:08
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
Wykonanie: Agnieszka Janik
14178. Data: 2011-03-08 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
Wykonanie: Agnieszka Janik
14179. Data: 2011-03-08 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan dochodów
Wykonanie: Agnieszka Janik
14180. Data: 2011-03-08 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan dochodów
Wykonanie: Agnieszka Janik
14181. Data: 2011-03-08 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: usunięcie artykułu: Budżet Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
14182. Data: 2011-03-08 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 18/11
Wykonanie: Agnieszka Janik
14183. Data: 2011-03-08 08:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 18/11
Wykonanie: Agnieszka Janik
14184. Data: 2011-03-07 13:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Budżet Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
14185. Data: 2011-03-07 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń
Opis zmian: dodanie artykułu: Budżet Gminy na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
14186. Data: 2011-03-07 12:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pilśniak Krystyna
Wykonanie: Agnieszka Janik
14187. Data: 2011-03-07 12:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VI kadencja (2010-2014)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biernacki Adam
Wykonanie: Agnieszka Janik
14188. Data: 2011-03-04 10:47
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych w ramach projektu "Droga do przyszłości szkół w Przystajni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14189. Data: 2011-03-04 10:46
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych ramach projektu "Mała - nowoczesna szkoła!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14190. Data: 2011-03-02 09:14
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja i nowy wzór oferty 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik