główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2178

1. Data: 2013-08-02 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości położonej w m. Mrówczak - dz. nr ewid. 99/1.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o rokowaniach
Wykonanie: Agnieszka Janik
2. Data: 2013-08-02 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości położonej w m. Mrówczak - dz. nr ewid. 99/1
Wykonanie: Agnieszka Janik