główna zawartość
artykuł nr 6

Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 377, położona w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 487/3, położona w Borze Zajacińskim, działka nr ewid. 500/2, położona w Kuźnicy Nowej.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 84/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 5 września 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 377 położona w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 487/3 położona w Borze Zajacińskim.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 415/9 oraz 405/4 w położone w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 838/1 położona w Przystajni.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 99/1 położona w Mrówczaku.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 58/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 541/2 położona w Przystajni.

Załączniki:
ogłoszenie wykazu 1,002 KB