główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2821. Data: 2018-09-06 12:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLII.361.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2822. Data: 2018-09-06 12:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLII.360.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX.140.2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Agnieszka Janik
2823. Data: 2018-09-06 12:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLII.359.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
2824. Data: 2018-09-05 12:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2825. Data: 2018-09-05 12:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2826. Data: 2018-09-05 12:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2827. Data: 2018-09-05 11:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2828. Data: 2018-09-05 11:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2829. Data: 2018-09-05 11:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2830. Data: 2018-09-05 11:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2831. Data: 2018-09-05 11:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 89/2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
2832. Data: 2018-09-05 11:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2833. Data: 2018-09-05 11:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2834. Data: 2018-09-05 11:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 88/2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
2835. Data: 2018-09-05 11:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2836. Data: 2018-09-05 10:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2837. Data: 2018-09-05 10:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego wersję sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
2838. Data: 2018-09-05 10:03
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLI.2018 z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10.07.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
2839. Data: 2018-09-05 10:02
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLI.2018 z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10.07.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2840. Data: 2018-09-05 09:56
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Protokół Nr XLI.2018 z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10.07.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2841. Data: 2018-09-05 09:56
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XLI.2018 z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10.07.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2842. Data: 2018-09-05 09:56
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XLI.2018 z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10.07.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2843. Data: 2018-09-05 09:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania
Wykonanie: Agnieszka Janik
2844. Data: 2018-09-05 09:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 89/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2845. Data: 2018-09-05 09:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2846. Data: 2018-09-05 09:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 88/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2847. Data: 2018-09-05 09:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2848. Data: 2018-09-05 09:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
Wykonanie: Agnieszka Janik
2849. Data: 2018-09-05 09:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2850. Data: 2018-09-05 09:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik