główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12871. Data: 2012-02-06 11:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów - etap II"
Wykonanie: Alina Piśniak
12872. Data: 2012-02-06 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów - etap II"
Wykonanie: Alina Piśniak
12873. Data: 2012-02-03 14:40
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Przystajń w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12874. Data: 2012-02-03 14:33
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena jakości wody za rok 2011
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12875. Data: 2012-02-03 14:30
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Ocena jakości wody za rok 2011
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12876. Data: 2012-02-03 14:14
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Przystajń w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12877. Data: 2012-02-03 14:13
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Przystajń w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12878. Data: 2012-02-03 14:12
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Przystajń w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12879. Data: 2012-02-03 09:31
Dział: »
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów- etap II
Wykonanie: Alina Piśniak
12880. Data: 2012-02-03 09:31
Dział: »
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów- etap II
Wykonanie: Alina Piśniak
12881. Data: 2012-02-03 09:30
Dział: »
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów- etap II
Wykonanie: Alina Piśniak
12882. Data: 2012-02-03 09:30
Dział: »
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów- etap II
Wykonanie: Alina Piśniak
12883. Data: 2012-02-03 09:30
Dział: »
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów- etap II
Wykonanie: Alina Piśniak
12884. Data: 2012-02-03 09:29
Dział: »
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów- etap II
Wykonanie: Alina Piśniak
12885. Data: 2012-02-03 09:28
Dział: »
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów- etap II
Wykonanie: Alina Piśniak
12886. Data: 2012-02-03 09:27
Dział: »
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów- etap II
Wykonanie: Alina Piśniak
12887. Data: 2012-02-03 09:27
Dział: »
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów- etap II
Wykonanie: Alina Piśniak
12888. Data: 2012-02-03 09:27
Dział: »
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów- etap II
Wykonanie: Alina Piśniak
12889. Data: 2012-02-03 09:26
Dział: »
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów- etap II
Wykonanie: Alina Piśniak
12890. Data: 2012-01-30 14:16
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12891. Data: 2012-01-30 14:10
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12892. Data: 2012-01-30 14:09
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Bezpłatne porady prawne
Wykonanie: Agnieszka Janik
12893. Data: 2012-01-30 13:48
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12894. Data: 2012-01-30 13:42
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Przyjmowanie zeznań podatkowych PIT za 2011 rok w Urzędzie Gminy Przystajń przez pracowników Urzędu Skarbowego w Kłobucku
Wykonanie: Agnieszka Janik
12895. Data: 2012-01-26 08:15
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Wykonanie: Agnieszka Janik
12896. Data: 2012-01-26 08:14
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Wykonanie: Agnieszka Janik
12897. Data: 2012-01-26 07:47
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Rada Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12898. Data: 2012-01-26 07:39
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12899. Data: 2012-01-19 09:02
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXV/47/08 z dnia 27 października 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2008 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12900. Data: 2012-01-19 09:00
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2008
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XXVI/56/08 z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik