główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14521. Data: 2010-11-16 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLVI/43/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14522. Data: 2010-11-16 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu
Opis zmian: usunięcie artykułu: uchwała Nr X/61/03 z dn. 11.09.2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto uchwałę Nr X/61/03 z dn. 11.09.2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi - uchwała straciła moc na podstawie uchwały Nr XLVI/43/10 z dnia 8 listopada 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14523. Data: 2010-11-16 09:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLVI/43/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14524. Data: 2010-11-16 09:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLVI/43/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14525. Data: 2010-11-16 09:44
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLVI/42/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14526. Data: 2010-11-16 09:42
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLVI/42/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14527. Data: 2010-11-16 09:42
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLVI/42/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok - patrz: budżet gminy 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14528. Data: 2010-11-16 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLVI/41/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14529. Data: 2010-11-16 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLVI/40/10 z dnia 8 listopada 2010 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości- patrz: podatki i opłaty lokalne
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14530. Data: 2010-11-16 09:30
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLV/39/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14531. Data: 2010-11-16 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLV/39/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14532. Data: 2010-11-16 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLV/38/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14533. Data: 2010-11-16 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLV/38/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14534. Data: 2010-11-16 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLV/38/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14535. Data: 2010-11-16 09:20
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLV/38/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok - patrz: budżet gminy 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14536. Data: 2010-11-16 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLV/37/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie podatku od środków transportowych
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14537. Data: 2010-11-16 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLV/36/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/45/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kuźnica Stara na lata 2009-2016
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14538. Data: 2010-11-16 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLV/36/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/45/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kuźnica Stara na lata 2009-2016
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14539. Data: 2010-11-16 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLV/35/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bór Zajaciński na lata 2010-2017
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14540. Data: 2010-11-16 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLV/35/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bór Zajaciński na lata 2010-2017
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14541. Data: 2010-11-16 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLV/34/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamińsko na lata 2010-2017
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14542. Data: 2010-11-16 09:08
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLV/34/10 z dnia 18 października 2010 r.w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamińsko na lata 2010-2017
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14543. Data: 2010-11-16 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLIV/33/10 z dnia 7 września 2010 r.w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w gminie Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14544. Data: 2010-11-16 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLIV/33/10 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w gminie Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14545. Data: 2010-11-16 09:04
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLIV/33/10 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w gminie Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14546. Data: 2010-11-16 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLIV/32/10 z dnia 7 września 2010 r.w sprawie przystąpienia gminy Przystajń do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14547. Data: 2010-11-16 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLIV/32/10 z dnia 7 września 2010 r.w sprawie przystąpienia gminy Przystajń do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14548. Data: 2010-11-16 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLIV/31/10 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie przystąpienia gminy Przystajń do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14549. Data: 2010-11-16 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: uchwała Nr XLIV/31/10 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie przystąpienia gminy Przystajń do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14550. Data: 2010-11-16 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet Gminy Przystajń » budżet gminy 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XLIV/30/10 z dnia 7 września 2010 r. sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2010 rok
Wykonanie: Krystyna Kopacz