główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11971. Data: 2012-10-04 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.133.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Podłęże Szlacheckie, stanowiącej własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały nr XIX.133.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11972. Data: 2012-10-04 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.133.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Podłęże Szlacheckie, stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11973. Data: 2012-10-04 08:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.132.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały nr XIX.132.2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11974. Data: 2012-10-04 08:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.132.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11975. Data: 2012-10-04 08:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XIX sesję Rady Gminy Przystajń (1 października 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto projekty na XIX sesję
Wykonanie: Agnieszka Janik
11976. Data: 2012-10-04 08:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń (27 sierpnia 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto projekty na XVIII sesję
Wykonanie: Agnieszka Janik
11977. Data: 2012-10-04 08:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń (25 czerwca 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto projekty na XVII sesję
Wykonanie: Agnieszka Janik
11978. Data: 2012-10-04 08:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XVI sesję Rady Gminy Przystajń (14 maja 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto projekty na XVI sesję
Wykonanie: Agnieszka Janik
11979. Data: 2012-10-04 08:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XV sesję Rady Gminy Przystajń (26 marca 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto projekty na XV sesję
Wykonanie: Agnieszka Janik
11980. Data: 2012-10-04 08:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XIV sesję Rady Gminy Przystajń (20 lutego 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto projekty na XIV sesję
Wykonanie: Agnieszka Janik
11981. Data: 2012-10-04 08:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XIII sesję Rady Gminy Przystajń (28 grudnia 2011 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto projekty na XIII sesję
Wykonanie: Agnieszka Janik
11982. Data: 2012-10-04 07:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XII sesję Rady Gminy Przystajń (5 grudnia 2011 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto projekty na XII sesję
Wykonanie: Agnieszka Janik
11983. Data: 2012-10-04 07:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XI sesję Rady Gminy Przystajń (7 listopada 2011 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto projekty na XI sesję
Wykonanie: Agnieszka Janik
11984. Data: 2012-10-04 07:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na X sesję Rady Gminy Przystajń (29 września 2011 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto projekty na X sesję
Wykonanie: Agnieszka Janik
11985. Data: 2012-10-04 07:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na IX sesję Rady Gminy Przystajń (29 sierpnia 2011 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto projekty na IX sesję
Wykonanie: Agnieszka Janik
11986. Data: 2012-10-04 07:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt Statutu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto projekt statutu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11987. Data: 2012-10-04 07:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 55/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 55/2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11988. Data: 2012-10-04 07:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 55/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11989. Data: 2012-10-04 07:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 54/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 54/2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
11990. Data: 2012-10-04 07:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 54/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11991. Data: 2012-10-03 12:43
Dział: Inne » Narodowe Siły Rezerwowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Narodowe Siły Rezerwowe.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano logo NSR i link do WKU Cz-wa
Wykonanie: Agnieszka Janik
11992. Data: 2012-10-03 12:39
Dział: Inne » Narodowe Siły Rezerwowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Narodowe Siły Rezerwowe.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto logo NSR
Wykonanie: Agnieszka Janik
11993. Data: 2012-10-03 11:00
Dział: Inne » Narodowe Siły Rezerwowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Narodowe Siły Rezerwowe.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano publikację dot. NSR
Wykonanie: Agnieszka Janik
11994. Data: 2012-10-03 10:57
Dział: Inne » Narodowe Siły Rezerwowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Narodowe Siły Rezerwowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
11995. Data: 2012-10-03 09:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o zamówienie publiczne na realizację zadania: "Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu z negocjacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11996. Data: 2012-10-02 10:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o zamówienie publiczne na realizację zadania: "Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść instrukcji dla wykonawcy
Wykonanie: Agnieszka Janik
11997. Data: 2012-10-02 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie o zamówienie publiczne na realizację zadania: "Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zaproszenia do negocjacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
11998. Data: 2012-10-02 10:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie o zamówienie publiczne na realizację zadania: "Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami"
Wykonanie: Agnieszka Janik
11999. Data: 2012-10-02 10:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 53/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: przyjęcia ogólnych założeń do projektu budżetu Gminy Przystajń na rok 2013 zawierające wskaźniki niezbędne do przyjęcia projektów planów finansowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12000. Data: 2012-10-02 10:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 53/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: przyjęcia ogólnych założeń do projektu budżetu Gminy Przystajń na rok 2013 zawierające wskaźniki niezbędne do przyjęcia projektów planów finansowych
Wykonanie: Agnieszka Janik