główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół Nr XLIV.2018 z XLIV sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 05.11.2018 r.

artykuł nr 2

Protokół Nr XLIII.2018 z XLIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24.09.2018 r.

artykuł nr 3

Protokół Nr XLII.2018 z XLII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 4.09.2018 r.

artykuł nr 4

Protokół Nr XLI.2018 z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 10.07.2018 r.

artykuł nr 5

Protokół Nr XL.2018 z XL sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20.06.2018 r.