główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok

Załączniki:
opinia RIO988 KB