główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr VIII.67.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Załączniki:
Uchwała nr VIII.67.2019 96 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr VIII.66.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności

Załączniki:
Uchwała nr VIII.66.2019 91 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr VII.54.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV.35.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 1088).

Załączniki:
Uchwała nr VII.54.2019 97 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr VII.53.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Załączniki:
Uchwała nr VII.53.2019 100 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr VII.52.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (t.j. Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3206).

Załączniki:
Uchwała nr VII.52.2019 95 KB