główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1771. Data: 2019-03-28 12:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 24
Wykonanie: Agnieszka Janik
1772. Data: 2019-03-27 15:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1773. Data: 2019-03-27 15:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 28/2019 z 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1774. Data: 2019-03-27 15:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystjań na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1775. Data: 2019-03-27 15:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
1776. Data: 2019-03-27 15:05
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr V.2019 z V sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 11 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
1777. Data: 2019-03-27 10:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
1778. Data: 2019-03-27 10:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1779. Data: 2019-03-27 10:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opinii
Wykonanie: Agnieszka Janik
1780. Data: 2019-03-27 10:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Realizacja budżetu gminy 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1781. Data: 2019-03-27 09:51
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1782. Data: 2019-03-27 09:50
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+
Wykonanie: Agnieszka Janik
1783. Data: 2019-03-26 09:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 19 marca 2019 r w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załączniki do regulaminu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1784. Data: 2019-03-26 09:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 19 marca 2019 r w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1785. Data: 2019-03-26 09:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 19 marca 2019 r w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1786. Data: 2019-03-26 09:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 19 marca 2019 r w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1787. Data: 2019-03-26 09:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 24/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1788. Data: 2019-03-26 09:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 23/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1789. Data: 2019-03-26 09:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 22/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1790. Data: 2019-03-23 09:29
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono wpis dot. godzin urzędowania
Wykonanie: Agnieszka Janik
1791. Data: 2019-03-22 15:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.47.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1792. Data: 2019-03-22 15:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V.47.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1793. Data: 2019-03-22 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1794. Data: 2019-03-22 13:54
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
1795. Data: 2019-03-22 13:54
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
1796. Data: 2019-03-22 13:53
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
1797. Data: 2019-03-22 13:51
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano czas pracy
Wykonanie: Agnieszka Janik
1798. Data: 2019-03-22 13:28
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano godziny pracy UG P-jń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1799. Data: 2019-03-22 13:14
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 01.04.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1800. Data: 2019-03-22 13:14
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 01.04.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik