główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4561. Data: 2017-08-30 10:05
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść piostanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4562. Data: 2017-08-30 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa - działka nr ewid. 91 o pow. 4,0410 ha, obręb Mrówczak, położona w Mrówczaku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4563. Data: 2017-08-30 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń - nieruchomość gruntowa - działka nr ewid. 91 o pow. 4,0410 ha, obręb Mrówczak, położona w Mrówczaku
Wykonanie: Agnieszka Janik
4564. Data: 2017-08-30 08:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr ewid. 91 w m. Mrówczaku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4565. Data: 2017-08-30 08:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ? działki nr ewid. 91 w m. Mrówczaku
Wykonanie: Agnieszka Janik
4566. Data: 2017-08-30 08:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 68/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4567. Data: 2017-08-30 08:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 67/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4568. Data: 2017-08-30 08:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 66/2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4569. Data: 2017-08-29 11:49
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXX.2017 z XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 lipca 2017 r.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
4570. Data: 2017-08-29 11:48
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXX.2017 z XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 lipca 2017 r.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4571. Data: 2017-08-29 11:48
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXX.2017 z XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 lipca 2017 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
4572. Data: 2017-08-28 16:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI.
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprostowanie do odpowiedzi nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4573. Data: 2017-08-28 15:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI.
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprostowanie do zapytania nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4574. Data: 2017-08-25 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienia do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
4575. Data: 2017-08-23 13:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację z otwarcia ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
4576. Data: 2017-08-22 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4577. Data: 2017-08-22 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4578. Data: 2017-08-22 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4579. Data: 2017-08-21 16:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 sierpnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
4580. Data: 2017-08-21 16:11
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 sierpnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
4581. Data: 2017-08-21 15:53
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ulotkę dot. badania ankietowego rolników sierpień 2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
4582. Data: 2017-08-21 15:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 sierpnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4583. Data: 2017-08-21 15:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 sierpnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4584. Data: 2017-08-21 15:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 sierpnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4585. Data: 2017-08-21 15:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 28 sierpnia 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4586. Data: 2017-08-21 15:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 24 lipca 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4587. Data: 2017-08-21 15:11
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 31.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanopwienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4588. Data: 2017-08-21 15:08
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 31.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4589. Data: 2017-08-18 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4590. Data: 2017-08-18 10:30
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura
Wykonanie: Alina Piśniak