główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13921. Data: 2011-04-15 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13922. Data: 2011-04-15 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13923. Data: 2011-04-15 12:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13924. Data: 2011-04-15 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13925. Data: 2011-04-15 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13926. Data: 2011-04-15 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13927. Data: 2011-04-15 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13928. Data: 2011-04-15 12:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13929. Data: 2011-04-15 12:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13930. Data: 2011-04-15 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13931. Data: 2011-04-15 11:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13932. Data: 2011-04-15 11:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13933. Data: 2011-04-15 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
13934. Data: 2011-04-15 11:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
13935. Data: 2011-04-14 14:21
Dział: Inne » "Program ochrony powietrza dla stref gliwicko - mikołowskiej i częstochowsko - lublinieckiej wojewodztwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Marszałka Województwa
Wykonanie: Agnieszka Janik
13936. Data: 2011-04-14 14:20
Dział: Inne » "Program ochrony powietrza dla stref gliwicko - mikołowskiej i częstochowsko - lublinieckiej wojewodztwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu"
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Marszałka Województwa
Wykonanie: Agnieszka Janik
13937. Data: 2011-04-13 19:01
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » skład Komisji - kadencja 2010-2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: skład Komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
13938. Data: 2011-04-13 18:57
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13939. Data: 2011-04-13 18:56
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13940. Data: 2011-04-13 18:55
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13941. Data: 2011-04-13 18:54
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13942. Data: 2011-04-13 18:53
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13943. Data: 2011-04-13 18:52
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
13944. Data: 2011-04-13 18:46
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/20/11 w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Przystajń do tworzącego się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą "Lokalna Grupa Rybacka Nad Liswartą"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13945. Data: 2011-04-13 18:45
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/20/11 w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Przystajń do tworzącego się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą "Lokalna Grupa Rybacka Nad Liswartą"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13946. Data: 2011-04-13 18:31
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
13947. Data: 2011-04-13 18:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13948. Data: 2011-04-13 18:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13949. Data: 2011-04-13 18:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13950. Data: 2011-04-13 18:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik