główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6481. Data: 2016-05-23 15:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 17.2016 z dnia 23 maja 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6482. Data: 2016-05-23 15:24
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 17.2016 z dnia 23 maja 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6483. Data: 2016-05-23 15:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30.05.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do projektu nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
6484. Data: 2016-05-23 15:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30.05.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
6485. Data: 2016-05-23 15:21
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30.05.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do projektu nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
6486. Data: 2016-05-23 15:20
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30.05.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
6487. Data: 2016-05-23 15:20
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30.05.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
6488. Data: 2016-05-23 15:18
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30.05.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
6489. Data: 2016-05-23 15:18
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30.05.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
6490. Data: 2016-05-23 15:16
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30.05.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6491. Data: 2016-05-23 15:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30.05.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6492. Data: 2016-05-23 14:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30.05.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt zmiany WPF
Wykonanie: Agnieszka Janik
6493. Data: 2016-05-23 14:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30.05.2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt zmian budżetu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6494. Data: 2016-05-23 13:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30. 05. 2016.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6495. Data: 2016-05-20 13:22
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów" na długości ok. 3 200,00 km.".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6496. Data: 2016-05-20 13:21
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - dot. przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów" na długości ok. 3 200,00 km."
Wykonanie: Agnieszka Janik
6497. Data: 2016-05-19 14:22
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut GZOS
Wykonanie: Alina Piśniak
6498. Data: 2016-05-19 14:21
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni » Statut
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Alina Piśniak
6499. Data: 2016-05-19 14:21
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni » Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Alina Piśniak
6500. Data: 2016-05-19 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6501. Data: 2016-05-19 12:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6502. Data: 2016-05-19 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6503. Data: 2016-05-19 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6504. Data: 2016-05-19 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6505. Data: 2016-05-19 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6506. Data: 2016-05-19 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6507. Data: 2016-05-19 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6508. Data: 2016-05-19 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6509. Data: 2016-05-19 12:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak
6510. Data: 2016-05-19 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły
Wykonanie: Alina Piśniak