główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Związku Międzygminnego Panki Przystajń ds. Ochrony Wód

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i jej jednostek organizacyjnych

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Przystajń

artykuł nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2018/2019"

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe "Modernizacja obiektów zabytkowych na terenie gminy Przystajń