główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO groszek do Zespołu Szkół w Przystajni oraz Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni w roku 2012"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna, gmina Przystajń - etap II"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni"

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:" Budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim z nawodnieniem oraz wykonanie piłkochwytów- etap II"

artykuł nr 5

Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"