główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3883

1. Data: 2017-08-11 13:18
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2. Data: 2017-08-11 13:17
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Wykonanie: Agnieszka Janik