główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7381. Data: 2015-11-23 12:31
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7382. Data: 2015-11-23 12:26
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt planu gospodarki niskoemisyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7383. Data: 2015-11-23 12:23
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano obwieszczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7384. Data: 2015-11-23 12:22
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7385. Data: 2015-11-23 12:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 103/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działki w Podłężu Szlacheckim o nr ewid. 377.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 103/2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7386. Data: 2015-11-23 12:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
7387. Data: 2015-11-23 12:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
7388. Data: 2015-11-23 12:04
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7389. Data: 2015-11-23 12:04
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7390. Data: 2015-11-23 12:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7391. Data: 2015-11-23 12:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7392. Data: 2015-11-23 11:39
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik do projektu nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
7393. Data: 2015-11-23 11:37
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do projektu nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
7394. Data: 2015-11-23 11:34
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
7395. Data: 2015-11-23 11:33
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał do projektu nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
7396. Data: 2015-11-23 11:32
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do projektu nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
7397. Data: 2015-11-23 11:30
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
7398. Data: 2015-11-23 11:29
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr do projektu nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7399. Data: 2015-11-23 11:29
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5 do projektu nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7400. Data: 2015-11-23 11:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4 do projektu nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7401. Data: 2015-11-23 11:24
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3 do projektu nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7402. Data: 2015-11-23 11:23
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 do projektu nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7403. Data: 2015-11-23 11:23
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do projektu nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7404. Data: 2015-11-23 11:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7405. Data: 2015-11-23 11:21
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
7406. Data: 2015-11-23 11:20
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7407. Data: 2015-11-23 11:20
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7408. Data: 2015-11-23 11:18
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7409. Data: 2015-11-23 11:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7410. Data: 2015-11-23 11:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej
Wykonanie: Agnieszka Janik