główna zawartość
artykuł nr 1

planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne