główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12211. Data: 2012-07-31 09:26
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » numer konta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Numer konta Gminy Przystajń - opłata skarbowa za udostępnienie danych osobowych.
Dodatkowy opis redaktora: Uzupełniono opis konta
Wykonanie: Agnieszka Janik
12212. Data: 2012-07-30 15:22
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12213. Data: 2012-07-27 14:52
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plik z treścią ostrzeżenia meteo nr 69
Wykonanie: Agnieszka Janik
12214. Data: 2012-07-27 13:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 37/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią zarządzenia nr 37/2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
12215. Data: 2012-07-27 13:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 37/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego
Wykonanie: Agnieszka Janik
12216. Data: 2012-07-27 13:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 36/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Przystajń na 2012 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią zarządzenia nr 36/2012
Wykonanie: Agnieszka Janik
12217. Data: 2012-07-27 13:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 36/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12218. Data: 2012-07-27 12:30
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z poprawioną treścią ogłoszenia o wyniku negocjacji cenowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
12219. Data: 2012-07-27 12:29
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12220. Data: 2012-07-27 12:27
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12221. Data: 2012-07-27 08:19
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z prognozą pogody
Wykonanie: Agnieszka Janik
12222. Data: 2012-07-26 11:35
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z zasadami bezpieczeństwa podczas upałów
Wykonanie: Agnieszka Janik
12223. Data: 2012-07-26 11:28
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią ogłoszenia o wynikach naboru
Wykonanie: Agnieszka Janik
12224. Data: 2012-07-26 11:00
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią prognozy pogody
Wykonanie: Agnieszka Janik
12225. Data: 2012-07-25 13:25
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12226. Data: 2012-07-25 07:45
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią prognozy pogody
Wykonanie: Agnieszka Janik
12227. Data: 2012-07-24 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2012/2013"
Wykonanie: Alina Piśniak
12228. Data: 2012-07-23 12:59
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Ługi-Radły).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
12229. Data: 2012-07-23 12:58
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Ługi-Radły)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12230. Data: 2012-07-23 12:58
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Podłęże Szlacheckie).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
12231. Data: 2012-07-23 12:56
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Podłęże Szlacheckie)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12232. Data: 2012-07-23 09:34
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano poprawki w treści ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12233. Data: 2012-07-23 09:09
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Zmieniono treść ogłoszenia nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
12234. Data: 2012-07-23 09:09
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12235. Data: 2012-07-20 14:44
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12236. Data: 2012-07-20 09:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 35/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Przystajń na 2012 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z treścią zarządzenia nr 35
Wykonanie: Agnieszka Janik
12237. Data: 2012-07-20 09:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 35/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12238. Data: 2012-07-19 11:29
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z ostrzeżeniem
Wykonanie: Agnieszka Janik
12239. Data: 2012-07-19 11:26
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z ostrzeżeniem
Wykonanie: Agnieszka Janik
12240. Data: 2012-07-19 11:23
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenia meteorologiczne
Wykonanie: Agnieszka Janik