główna zawartość
artykuł nr 1

Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przystajń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Załączniki:
Uchwała RIO 85 KB
artykuł nr 2

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2019 r.

artykuł nr 3

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Załączniki:
Treść opinii 201 KB
artykuł nr 4

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2019 r.

Załączniki:
Treść informacji 644 KB
artykuł nr 5

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2019 r.

Załączniki:
Treść informacji 482 KB