główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ

 

W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2012 r. poz.1407/, informuję mieszkańców o wprowadzonych ułatwieniach w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.

 


- wprowadzenie możliwości jednoczesnego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu; 

- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

- likwidacje obowiązku meldunkowego turystów i wczasowiczów;

- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;

- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni;

- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładaniu wojskowego dokumentu osobistego;

- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy;