główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

181. Data: 2020-03-05 12:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
182. Data: 2020-03-05 12:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
183. Data: 2020-03-05 12:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 25/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
184. Data: 2020-03-05 12:03
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
185. Data: 2020-03-05 12:02
Dział: Prawo Miejscowe » Konsultacje z mieszkańcami » Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
186. Data: 2020-03-05 12:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
187. Data: 2020-03-05 12:00
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
188. Data: 2020-03-05 11:58
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
189. Data: 2020-03-05 11:54
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dot. diet radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.122.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
190. Data: 2020-03-05 11:53
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Uchwały dot. diet radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.122.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
191. Data: 2020-03-05 11:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.13.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
192. Data: 2020-03-05 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Kreatorzy przyszłości”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
193. Data: 2020-03-05 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Kreatorzy przyszłości”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
194. Data: 2020-03-05 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Kreatorzy przyszłości”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
195. Data: 2020-03-05 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym ?Kreatorzy przyszłości”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
196. Data: 2020-03-05 11:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.121.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
197. Data: 2020-03-05 11:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.121.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
198. Data: 2020-03-05 11:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
199. Data: 2020-03-05 11:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
200. Data: 2020-03-05 11:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.118.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
201. Data: 2020-03-05 11:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.118.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku
Wykonanie: Agnieszka Janik
202. Data: 2020-03-05 11:44
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XVI.2019 z XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 2 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z realizacji KDR
Wykonanie: Agnieszka Janik
203. Data: 2020-03-05 11:43
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XVI.2019 z XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 2 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie
Wykonanie: Agnieszka Janik
204. Data: 2020-03-05 11:41
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XVI.2019 z XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 2 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
205. Data: 2020-03-05 11:40
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XVI.2019 z XVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 2 marca 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
206. Data: 2020-03-05 11:39
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.117.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
207. Data: 2020-03-05 11:38
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.117.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
208. Data: 2020-03-05 11:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.120.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
209. Data: 2020-03-05 11:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
210. Data: 2020-03-05 11:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.118.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku
Wykonanie: Agnieszka Janik