główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

961. Data: 2019-09-25 15:27
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:?Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn” w formule ?zaprojektuj i wybuduj”
Wykonanie: Paweł Antczak
962. Data: 2019-09-25 15:04
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr IX.2019 z IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 12 lipca 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
963. Data: 2019-09-25 15:03
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr X.2019 z X sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 26 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono błąd w tytule publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
964. Data: 2019-09-25 15:02
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XI.2019 z XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 23 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
965. Data: 2019-09-25 15:01
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XI.2019 z XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 23 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyciąg z protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
966. Data: 2019-09-25 15:00
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XI.2019 z XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 23 września 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
967. Data: 2019-09-25 14:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.85.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania perzestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
968. Data: 2019-09-25 14:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
969. Data: 2019-09-25 14:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
970. Data: 2019-09-25 14:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.83.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
971. Data: 2019-09-25 14:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.82.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
972. Data: 2019-09-25 14:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.82.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
973. Data: 2019-09-25 14:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.81.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI.237.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
974. Data: 2019-09-25 14:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.81.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI.237.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
975. Data: 2019-09-25 14:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.80.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
976. Data: 2019-09-25 14:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.80.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli
Wykonanie: Agnieszka Janik
977. Data: 2019-09-25 14:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XI.79.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 814/4, 814/7, 814/10, 814/13 oraz 814/16 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
978. Data: 2019-09-25 14:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XI.79.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 814/4, 814/7, 814/10, 814/13 oraz 814/16 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
979. Data: 2019-09-24 14:50
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
980. Data: 2019-09-24 10:36
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr X.2019 za X sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 26 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
981. Data: 2019-09-24 10:31
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 01.10.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
982. Data: 2019-09-24 10:31
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 01.10.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
983. Data: 2019-09-24 08:28
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
984. Data: 2019-09-24 08:04
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
985. Data: 2019-09-23 19:32
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
986. Data: 2019-09-23 12:10
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
987. Data: 2019-09-23 12:09
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
988. Data: 2019-09-23 12:07
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
989. Data: 2019-09-20 19:48
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
990. Data: 2019-09-20 19:47
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Paweł Antczak