główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

541. Data: 2019-12-31 10:23
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Wspólne posiedzenia komisji stałych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 07.01.2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
542. Data: 2019-12-31 10:21
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Wspólne posiedzenia komisji stałych
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 07.01.2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
543. Data: 2019-12-31 08:58
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o godzinach pracy w dniu 31.12.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
544. Data: 2019-12-31 08:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 131/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
545. Data: 2019-12-31 08:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 131/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT
Wykonanie: Agnieszka Janik
546. Data: 2019-12-30 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
547. Data: 2019-12-30 10:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
548. Data: 2019-12-30 10:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
549. Data: 2019-12-30 10:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
550. Data: 2019-12-30 10:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
551. Data: 2019-12-30 10:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
552. Data: 2019-12-30 10:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 129/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
553. Data: 2019-12-30 10:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 130/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
554. Data: 2019-12-30 10:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 129/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
555. Data: 2019-12-30 10:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.101.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
556. Data: 2019-12-30 10:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.99.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
557. Data: 2019-12-30 10:12
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.99.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
558. Data: 2019-12-30 10:10
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.99.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
559. Data: 2019-12-30 10:10
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.99.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
560. Data: 2019-12-30 10:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.101.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
561. Data: 2019-12-30 10:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.101.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
562. Data: 2019-12-30 10:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.100.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
563. Data: 2019-12-30 10:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.100.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
564. Data: 2019-12-30 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.99.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
565. Data: 2019-12-30 09:45
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
566. Data: 2019-12-30 09:20
Dział: Załatwianie Spraw » Bezpłatne porady prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
567. Data: 2019-12-30 09:19
Dział: Załatwianie Spraw » Bezpłatne porady prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację dot. terminu porad prawnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
568. Data: 2019-12-30 09:15
Dział: Urząd Gminy » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Czas pracy Urzędu Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualną informację dot. godz pracy 24.12.2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
569. Data: 2019-12-30 09:15
Dział: Urząd Gminy » Ogłoszenia własne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie - trening sprawności syren alarmowych.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
570. Data: 2019-12-30 09:14
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualną informację dot. godz pracy 24.12.2019
Wykonanie: Agnieszka Janik