główna zawartość
artykuł nr 6

Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Przystajń za rok 2018 z dnia 28.03.2019 r. oraz okresowa ocena jakości wody za rok 2018 z dnia 28.03.2019 r.