główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2311. Data: 2018-12-11 09:33
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 2.2018 z dnia 26.11.2018 w sprawie zwołania II sesji Rady Gminy Przystajń na dzień 03.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o stanie realizacji zadań oświatowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
2312. Data: 2018-12-11 09:31
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr II.2018 z II sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 3 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
2313. Data: 2018-12-11 09:31
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr II.2018 z II sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 3 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyciąg z protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2314. Data: 2018-12-11 09:28
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr II.2018 z II sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 3 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2315. Data: 2018-12-11 09:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 124/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2316. Data: 2018-12-11 09:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 124/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2317. Data: 2018-12-11 09:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 124/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 124
Wykonanie: Agnieszka Janik
2318. Data: 2018-12-11 09:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 124/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2319. Data: 2018-12-11 09:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 123/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2320. Data: 2018-12-11 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 123/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2321. Data: 2018-12-11 09:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 122/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2322. Data: 2018-12-11 09:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
2323. Data: 2018-12-11 09:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
2324. Data: 2018-12-11 09:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2325. Data: 2018-12-11 09:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2326. Data: 2018-12-11 09:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2327. Data: 2018-12-11 09:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarzązdenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2328. Data: 2018-12-11 08:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 120/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2329. Data: 2018-12-11 08:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2330. Data: 2018-12-11 08:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.14.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Przystajń do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2331. Data: 2018-12-11 08:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2332. Data: 2018-12-11 08:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2333. Data: 2018-12-11 08:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.11.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2334. Data: 2018-12-11 08:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.10.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2335. Data: 2018-12-11 08:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2336. Data: 2018-12-11 08:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2337. Data: 2018-12-11 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2338. Data: 2018-12-11 08:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.6.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2339. Data: 2018-12-11 08:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.5.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2340. Data: 2018-12-11 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.4.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik