główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

571. Data: 2019-12-27 09:31
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
572. Data: 2019-12-24 11:56
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XIV.2019 z XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 16 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
573. Data: 2019-12-24 11:56
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XIV.2019 z XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 16 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
574. Data: 2019-12-24 11:55
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XIV.2019 z XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 16 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
575. Data: 2019-12-24 11:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
576. Data: 2019-12-24 11:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
577. Data: 2019-12-24 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
578. Data: 2019-12-24 11:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
579. Data: 2019-12-24 11:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
580. Data: 2019-12-24 11:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
581. Data: 2019-12-24 11:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
582. Data: 2019-12-24 10:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
583. Data: 2019-12-24 08:22
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XIV.2019 z XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 16 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
584. Data: 2019-12-24 08:22
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XIV.2019 z XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 16 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
585. Data: 2019-12-23 09:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.100.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
586. Data: 2019-12-23 09:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2020 r. » Budżet gminy 2020 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.100.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
587. Data: 2019-12-23 09:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.98.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
588. Data: 2019-12-23 09:38
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.98.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
589. Data: 2019-12-23 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.100.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
590. Data: 2019-12-23 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.100.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
591. Data: 2019-12-23 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.98.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
592. Data: 2019-12-23 09:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.98.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
593. Data: 2019-12-23 09:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.97.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
594. Data: 2019-12-23 09:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.97.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
595. Data: 2019-12-23 09:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.96.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
596. Data: 2019-12-23 09:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.96.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
597. Data: 2019-12-23 09:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.95.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
598. Data: 2019-12-23 09:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.95.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
599. Data: 2019-12-23 09:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XIV.94.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
600. Data: 2019-12-23 09:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XIV.94.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Wykonanie: Agnieszka Janik