główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

361. Data: 2020-01-30 08:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.108.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
362. Data: 2020-01-30 08:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.107.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2019/2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
363. Data: 2020-01-30 08:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.106.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
364. Data: 2020-01-30 08:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.105.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
365. Data: 2020-01-30 08:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.104.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
366. Data: 2020-01-30 08:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.103.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
367. Data: 2020-01-30 08:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.102.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2020 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
368. Data: 2020-01-30 08:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
369. Data: 2020-01-29 09:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2020/2021.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
370. Data: 2020-01-29 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2020/2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
371. Data: 2020-01-29 09:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2020/2021.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
372. Data: 2020-01-29 09:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2020/2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
373. Data: 2020-01-29 09:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie n r 16/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
374. Data: 2020-01-29 09:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 15/2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
375. Data: 2020-01-29 09:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
376. Data: 2020-01-29 09:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
377. Data: 2020-01-29 09:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
378. Data: 2020-01-28 15:05
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XIV.2019 z XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 16 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
379. Data: 2020-01-28 10:58
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja skarg, wniosków i petycji » Prace Komisji skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
380. Data: 2020-01-28 10:58
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
381. Data: 2020-01-28 10:57
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia » Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
382. Data: 2020-01-28 10:57
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury » Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
383. Data: 2020-01-28 10:55
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Harmonogram sesji Rady Gminy.
Opis zmian: dodanie artykułu: harmonogram pracy Rady Gminy na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
384. Data: 2020-01-28 10:42
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.116.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
385. Data: 2020-01-28 10:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.115.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
386. Data: 2020-01-28 10:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.114.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
387. Data: 2020-01-28 10:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.113.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
388. Data: 2020-01-28 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.112.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
389. Data: 2020-01-28 10:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.111.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/35/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
390. Data: 2020-01-28 10:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.110.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020
Wykonanie: Agnieszka Janik