główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

481. Data: 2020-01-17 13:47
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestora Groch - METAL Adam Grochowina - nałożenie obowiązku złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w m. Dąbrowa 71A na środowisko.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
482. Data: 2020-01-17 13:46
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestora Groch -METAL Adam Grochowina - nałożenie obowiązku złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w m. Dąbrowa 71A na środowisko
Wykonanie: Agnieszka Janik
483. Data: 2020-01-15 10:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
484. Data: 2020-01-14 15:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
485. Data: 2020-01-13 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
486. Data: 2020-01-13 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
487. Data: 2020-01-13 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
488. Data: 2020-01-13 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
489. Data: 2020-01-13 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
490. Data: 2020-01-10 08:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej Urzędu Gminy Przystajń i jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
491. Data: 2020-01-09 10:57
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 14.01.2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
492. Data: 2020-01-09 10:56
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 14.01.2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
493. Data: 2020-01-09 10:51
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Usuwanie odpadów rolniczych z terenu Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
494. Data: 2020-01-09 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
495. Data: 2020-01-09 08:18
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Usuwanie odpadów rolniczych z terenu Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
496. Data: 2020-01-07 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Usuwanie odpadów rolniczych z terenu Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
497. Data: 2020-01-07 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Usuwanie odpadów rolniczych z terenu Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
498. Data: 2020-01-07 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Usuwanie odpadów rolniczych z terenu Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
499. Data: 2020-01-07 14:23
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » RPO WSL 2014-2020 "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt"Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
500. Data: 2020-01-07 14:19
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » RPO WSL 2014-2020 "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt"Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
501. Data: 2020-01-07 14:18
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » RPO WSL 2014-2020 "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni"
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt"Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
502. Data: 2020-01-07 14:17
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » RPO WSL 2014-2020 "Kreatorzy przyszłości"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
503. Data: 2020-01-07 14:16
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » RPO WSL 2014-2020 "Kreatorzy przyszłości"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
504. Data: 2020-01-07 14:15
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » RPO WSL 2014-2020 "Kreatorzy przyszłości"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
505. Data: 2020-01-07 14:12
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » RPO WSL 2014-2020 "Kreatorzy przyszłości"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
506. Data: 2020-01-07 14:10
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » RPO WSL 2014-2020 "Kreatorzy przyszłości"
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
507. Data: 2020-01-07 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
508. Data: 2020-01-07 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
509. Data: 2020-01-07 12:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
510. Data: 2020-01-07 12:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik