główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12541. Data: 2012-05-22 11:38
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12542. Data: 2012-05-18 13:18
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.114.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12543. Data: 2012-05-18 13:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.114.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12544. Data: 2012-05-18 13:17
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.113.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12545. Data: 2012-05-18 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.113.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12546. Data: 2012-05-18 13:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.114.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12547. Data: 2012-05-18 13:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.114.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12548. Data: 2012-05-18 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.113.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12549. Data: 2012-05-18 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.113.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12550. Data: 2012-05-18 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.112.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XV.100.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2012.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12551. Data: 2012-05-18 13:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.112.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XV.100.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2012.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12552. Data: 2012-05-18 13:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.111.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2012.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12553. Data: 2012-05-18 13:03
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.111.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2012.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12554. Data: 2012-05-18 12:03
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12555. Data: 2012-05-15 15:40
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ NR XV.2012 Z XV sesji VI kadencji odbytej w dniu 26 marca 2012 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12556. Data: 2012-05-15 15:38
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ NR XV.2012 Z XV sesji VI kadencji odbytej w dniu 26 marca 2012 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12557. Data: 2012-05-15 15:36
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ NR XV.2012 Z XV sesji VI kadencji odbytej w dniu 26 marca 2012 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12558. Data: 2012-05-15 15:33
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: usunięcie artykułu: Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12559. Data: 2012-05-15 15:32
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12560. Data: 2012-05-15 15:31
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12561. Data: 2012-05-15 13:11
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ NR XV.2012 Z XV sesji VI kadencji odbytej w dniu 26 marca 2012 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12562. Data: 2012-05-15 13:09
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XIV.2012 z XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 20 lutego 2012 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12563. Data: 2012-05-15 13:08
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ NR XV.2012 Z XV sesji VI kadencji odbytej w dniu 26 marca 2012 r.
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
12564. Data: 2012-05-08 12:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 10/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia w dniu 10 marca 2012 r. konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bagna w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12565. Data: 2012-05-08 12:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 9/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie: Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12566. Data: 2012-05-08 12:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 10/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia w dniu 10 marca 2012 r. konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bagna w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12567. Data: 2012-05-08 12:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 9/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie: Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12568. Data: 2012-05-08 12:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 7/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12569. Data: 2012-05-08 12:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 7/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12570. Data: 2012-05-08 12:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 8/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert o rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Agnieszka Janik