główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5761. Data: 2016-10-19 11:39
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie wersja pdf
Wykonanie: Agnieszka Janik
5762. Data: 2016-10-19 11:37
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór wniosku - wersja edytowalna
Wykonanie: Agnieszka Janik
5763. Data: 2016-10-19 11:35
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie - wersja edytowalna
Wykonanie: Agnieszka Janik
5764. Data: 2016-10-19 11:34
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5765. Data: 2016-10-19 10:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 103/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5766. Data: 2016-10-19 10:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 103/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5767. Data: 2016-10-19 10:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 103/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5768. Data: 2016-10-19 10:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
5769. Data: 2016-10-19 10:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5770. Data: 2016-10-19 10:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 102/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5771. Data: 2016-10-19 10:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 101/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5772. Data: 2016-10-19 10:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 101/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5773. Data: 2016-10-19 10:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 98/2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zqarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5774. Data: 2016-10-19 10:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 97/2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5775. Data: 2016-10-19 09:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.204.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5776. Data: 2016-10-19 09:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.203.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5777. Data: 2016-10-19 09:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.202.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na modernizację źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz docieplenie stropodachu szkoły.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5778. Data: 2016-10-19 09:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.202.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na modernizację źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz docieplenie stropodachu szkoły
Wykonanie: Agnieszka Janik
5779. Data: 2016-10-19 09:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.200.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5780. Data: 2016-10-19 09:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.200.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
5781. Data: 2016-10-19 09:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.199.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5782. Data: 2016-10-19 09:40
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.199.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
5783. Data: 2016-10-19 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.202.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na modernizację źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz docieplenie stropodachu szkoły.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5784. Data: 2016-10-19 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.201.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektowanych zmian w służbie zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5785. Data: 2016-10-19 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.200.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5786. Data: 2016-10-19 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.199.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5787. Data: 2016-10-19 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.198.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 81/2 w m. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5788. Data: 2016-10-19 09:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.197.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 17/1 w m. Mrówczak.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5789. Data: 2016-10-19 09:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.196.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 15/1 w m. Mrówczak.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5790. Data: 2016-10-19 09:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.204.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik