główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12481. Data: 2012-05-30 09:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 19/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12482. Data: 2012-05-30 09:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 19/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12483. Data: 2012-05-30 09:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 18 /2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2012 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12484. Data: 2012-05-30 09:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 18 /2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2012 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12485. Data: 2012-05-30 09:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 18 /2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2012 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12486. Data: 2012-05-30 09:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12487. Data: 2012-05-30 09:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12488. Data: 2012-05-30 09:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12489. Data: 2012-05-30 09:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12490. Data: 2012-05-30 09:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12491. Data: 2012-05-30 09:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 15/2012 z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Przystajń oraz jednostki organizacyjne Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12492. Data: 2012-05-30 09:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12493. Data: 2012-05-30 09:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12494. Data: 2012-05-30 09:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12495. Data: 2012-05-30 09:17
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12496. Data: 2012-05-30 09:16
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12497. Data: 2012-05-30 09:16
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12498. Data: 2012-05-30 09:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12499. Data: 2012-05-30 09:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12500. Data: 2012-05-30 09:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 17/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przystajń za 2011 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12501. Data: 2012-05-30 08:43
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
12502. Data: 2012-05-30 08:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 16/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12503. Data: 2012-05-30 08:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 16/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12504. Data: 2012-05-30 08:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 16/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12505. Data: 2012-05-30 08:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 15/2012 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Przystajń oraz jednostki organizacyjne Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12506. Data: 2012-05-30 08:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 15/2012 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Przystajń oraz jednostki organizacyjne Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12507. Data: 2012-05-30 08:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 10/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia w dniu 10 marca 2012 r. konsultacji z mieszkańcami miejscowości Bagna w związku ze zmianą urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12508. Data: 2012-05-30 08:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 14/2012 z dnia 7 marca 2012 w sprawie zarządzonych na dzień 17 marca 2012 r. konsultacji z mieszkańcami miejscowości Michalinów w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12509. Data: 2012-05-30 08:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 14/2012 z dnia 7 marca 2012 w sprawie zarządzonych na dzień 17 marca 2012 r. konsultacji z mieszkańcami miejscowości Michalinów w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik
12510. Data: 2012-05-30 08:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 11/2012 z dnia 7 marca 2012 w sprawie zarządzonych na dzień 17 marca 2012 r. konsultacji z mieszkańcami miejscowości Michalinów w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości
Wykonanie: Agnieszka Janik