główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7441. Data: 2015-11-23 09:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tyrała Joanna.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2013 r
Wykonanie: Agnieszka Janik
7442. Data: 2015-11-20 14:45
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono formatowanie danych
Wykonanie: Agnieszka Janik
7443. Data: 2015-11-20 14:34
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano dane
Wykonanie: Agnieszka Janik
7444. Data: 2015-11-20 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano pytania i odpowiedzi 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
7445. Data: 2015-11-20 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano pytania i odpowiedzi 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
7446. Data: 2015-11-20 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz przepustów
Wykonanie: Agnieszka Janik
7447. Data: 2015-11-20 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz mostów
Wykonanie: Agnieszka Janik
7448. Data: 2015-11-20 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz dróg
Wykonanie: Agnieszka Janik
7449. Data: 2015-11-20 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano pytania i odpowiedzi 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
7450. Data: 2015-11-20 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano pytania i odpowiedzi 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7451. Data: 2015-11-20 10:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano pytania i odpowiedzi 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
7452. Data: 2015-11-20 09:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano pytania i odpowiedzi 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7453. Data: 2015-11-19 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2015/2016".
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz sprzętu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7454. Data: 2015-11-19 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2015/2016".
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7455. Data: 2015-11-19 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2015/2016".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
7456. Data: 2015-11-19 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2015/2016".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
7457. Data: 2015-11-19 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2015/2016"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7458. Data: 2015-11-19 10:26
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7459. Data: 2015-11-19 10:25
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7460. Data: 2015-11-18 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano pytania i odpowiedzi 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7461. Data: 2015-11-18 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest » Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń na lata 2015-2032.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik - informację o ilości azbestu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7462. Data: 2015-11-18 10:03
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń na lata 2015-2032.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik - informację o ilości azbestu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7463. Data: 2015-11-18 09:59
Dział: Załatwianie Spraw » Bezpłatne porady prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pomoc prawna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono formatowanie publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7464. Data: 2015-11-18 09:58
Dział: Załatwianie Spraw » Bezpłatne porady prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pomoc prawna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik wzór dla osoby prawnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
7465. Data: 2015-11-18 09:56
Dział: Załatwianie Spraw » Bezpłatne porady prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pomoc prawna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik wzór wniosku
Wykonanie: Agnieszka Janik
7466. Data: 2015-11-18 09:50
Dział: Załatwianie Spraw » Bezpłatne porady prawne
Opis zmian: dodanie artykułu: Pomoc prawna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
7467. Data: 2015-11-18 09:49
Dział: Załatwianie Spraw » Bezpłatne porady prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono błąd w publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7468. Data: 2015-11-18 09:46
Dział: Załatwianie Spraw » Bezpłatne porady prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano treść publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7469. Data: 2015-11-18 09:44
Dział: Załatwianie Spraw » Bezpłatne porady prawne
Opis zmian: dodanie artykułu: Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7470. Data: 2015-11-18 09:19
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni - tekst jednolity. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj.Śląskiego Nr 153 poz. 2511 z 13.08.2010 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść statutu
Wykonanie: Agnieszka Janik