główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr XIII.86.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.

Załączniki:
Uchwała nr XIII.86.2011 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr XIII.85.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok.

Załączniki:
Uchwała nr XIII.85.2011 MB
artykuł nr 3

Uchwała nr XIII.84.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2021.

Załączniki:
Uchwała nr XIII.84.2011 773 KB
artykuł nr 4

Uchwała nr XIII.83.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.

Załączniki:
Uchwała nr XIII.83.2011 MB
artykuł nr 5

Uchwała nr XIII.82.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Załączniki:
Uchwała nr XIII.82.2011 MB