główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

12361. Data: 2012-06-21 10:26
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2011 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku Wójta Gminy Przystajń o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
12362. Data: 2012-06-19 15:28
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Agnieszka Janik
12363. Data: 2012-06-19 15:27
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Agnieszka Janik
12364. Data: 2012-06-19 15:25
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Agnieszka Janik
12365. Data: 2012-06-19 15:22
Dział: Inne » dostęp do aktów prawnych » dostęp do Dziennika Ustaw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Link do serwisu dziennika ustaw
Wykonanie: Agnieszka Janik
12366. Data: 2012-06-19 14:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 29/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
12367. Data: 2012-06-19 14:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 29/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12368. Data: 2012-06-18 16:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń (25 czerwca 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z projektem nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
12369. Data: 2012-06-18 16:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń (25 czerwca 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z projektem nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
12370. Data: 2012-06-18 16:05
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń (25 czerwca 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z projektem nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
12371. Data: 2012-06-18 16:04
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń (25 czerwca 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z projektem nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
12372. Data: 2012-06-18 16:03
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń (25 czerwca 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z projektem nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
12373. Data: 2012-06-18 16:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń (25 czerwca 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z projektem nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
12374. Data: 2012-06-18 16:02
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń (25 czerwca 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z projektem nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
12375. Data: 2012-06-18 16:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń (25 czerwca 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z projektem nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
12376. Data: 2012-06-18 16:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń (25 czerwca 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z projektem nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
12377. Data: 2012-06-18 15:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń (25 czerwca 2012 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z projektem nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
12378. Data: 2012-06-18 15:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XVII sesję Rady Gminy Przystajń (25 czerwca 2012 r.)
Wykonanie: Agnieszka Janik
12379. Data: 2012-06-18 15:42
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 17.2012 z dnia 18 czerwca 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano plik z postanowieniem
Wykonanie: Agnieszka Janik
12380. Data: 2012-06-18 15:41
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 17.2012 z dnia 18 czerwca 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
12381. Data: 2012-06-18 15:39
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: Usunięto nieaktualne ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
12382. Data: 2012-06-18 15:38
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
12383. Data: 2012-06-15 12:16
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. finansowych - nabór uzupełniający w projekcie "Mała-nowoczesna szkoła!" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Alina Piśniak
12384. Data: 2012-06-15 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. finansowych - nabór uzupełniający w projekcie "Droga do przyszłości szkół w Przystajni" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wykonanie: Alina Piśniak
12385. Data: 2012-06-15 09:44
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVI/49/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przystajń do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
12386. Data: 2012-06-15 09:42
Dział: Prawo Miejscowe » Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVI/49/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przystajń do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"
Wykonanie: Agnieszka Janik
12387. Data: 2012-06-14 08:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2012/2013"
Wykonanie: Alina Piśniak
12388. Data: 2012-06-14 08:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2012/2013"
Wykonanie: Alina Piśniak
12389. Data: 2012-06-14 08:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2012/2013"
Wykonanie: Alina Piśniak
12390. Data: 2012-06-13 08:51
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 16 czerwca 2012 - Brzeziny, Siekierowizna, Wrzosy, Wilcza Góra, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko, Bór Zajaciński, Górki, Stany
Wykonanie: Bogusław Leszczyński