główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1831. Data: 2019-03-15 10:04
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr V.2019 z V sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 11 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyciąg z protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1832. Data: 2019-03-15 10:04
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr V.2019 z V sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 11 marca 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1833. Data: 2019-03-15 10:01
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » skład Komisji - kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Komisji Rewizyjnej kadencja 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
1834. Data: 2019-03-15 10:00
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy Przystajń » Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano inforamcję
Wykonanie: Agnieszka Janik
1835. Data: 2019-03-15 09:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.36.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
1836. Data: 2019-03-15 09:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.46.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1837. Data: 2019-03-15 09:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.45.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1838. Data: 2019-03-15 09:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.44.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
1839. Data: 2019-03-15 09:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.43.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 105 w m. Kostrzyna
Wykonanie: Agnieszka Janik
1840. Data: 2019-03-15 09:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.42.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI.310.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 11/24 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1841. Data: 2019-03-15 09:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.41.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.79.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1842. Data: 2019-03-15 09:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.40.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń od 1 września 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1843. Data: 2019-03-15 09:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.39.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
1844. Data: 2019-03-15 09:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.38.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przystajń na lata 2019-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
1845. Data: 2019-03-15 09:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.37.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Przystajń w roku 2019.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1846. Data: 2019-03-15 09:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V.36.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1847. Data: 2019-03-15 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia nr 21/2019 z dnia 11.marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
1848. Data: 2019-03-15 09:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia nr 21/2019 z dnia 11.marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
1849. Data: 2019-03-15 09:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia nr 21/2019 z dnia 11.marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 UG
Wykonanie: Agnieszka Janik
1850. Data: 2019-03-15 09:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia nr 21/2019 z dnia 11.marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1 GOPS
Wykonanie: Agnieszka Janik
1851. Data: 2019-03-15 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia nr 21/2019 z dnia 11.marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1852. Data: 2019-03-15 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenia nr 21/2019 z dnia 11.marca 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1853. Data: 2019-03-15 09:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1854. Data: 2019-03-14 07:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1855. Data: 2019-03-12 10:14
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 154, 155, 186, 187 Wilcza Góra.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1856. Data: 2019-03-12 10:14
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 154, 155, 186, 187 Wilcza Góra
Wykonanie: Agnieszka Janik
1857. Data: 2019-03-12 10:11
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr IV.2019 z IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 28 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1858. Data: 2019-03-12 07:59
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 18.03.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1859. Data: 2019-03-12 07:59
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 18.03.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1860. Data: 2019-03-11 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk