główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1051. Data: 2019-08-30 13:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.77.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1052. Data: 2019-08-30 13:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.77.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
1053. Data: 2019-08-30 13:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.76.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1054. Data: 2019-08-30 13:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2019 r. » Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.76.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1055. Data: 2019-08-30 12:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.77.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1056. Data: 2019-08-30 12:52
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 09.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1057. Data: 2019-08-30 12:51
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 09.09.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1058. Data: 2019-08-29 12:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.78.2018 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na linii komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1059. Data: 2019-08-29 12:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.78.2018 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na linii komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
1060. Data: 2019-08-29 12:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.77.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
1061. Data: 2019-08-29 12:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.76.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1062. Data: 2019-08-29 12:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.76.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
1063. Data: 2019-08-29 12:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.75.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2019.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
1064. Data: 2019-08-29 12:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr X.76.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1065. Data: 2019-08-29 12:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr X.75.2019 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1066. Data: 2019-08-29 12:31
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr X.2019 za X sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 26 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
1067. Data: 2019-08-29 12:30
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr X.2019 za X sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 26 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyciąg z protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1068. Data: 2019-08-29 12:28
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr X.2019 za X sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 26 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1069. Data: 2019-08-27 11:21
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr IX.2019 za IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń w dniu 12 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1070. Data: 2019-08-27 09:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 003 S relacji Mrówczak - Kuźnica Stara.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
1071. Data: 2019-08-23 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1072. Data: 2019-08-23 09:39
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy w dniu 26.08.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1073. Data: 2019-08-23 07:57
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy w dniu 26.08.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść autopoprawki
Wykonanie: Agnieszka Janik
1074. Data: 2019-08-23 07:50
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych
Wykonanie: Agnieszka Janik
1075. Data: 2019-08-23 07:50
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych
Wykonanie: Agnieszka Janik
1076. Data: 2019-08-19 15:18
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy w dniu 26.08.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
1077. Data: 2019-08-19 15:17
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy w dniu 26.08.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
1078. Data: 2019-08-19 15:17
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy w dniu 26.08.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
1079. Data: 2019-08-19 15:16
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy w dniu 26.08.2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1080. Data: 2019-08-19 15:16
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję w dniu 12.07.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty
Wykonanie: Agnieszka Janik