główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11731. Data: 2012-12-12 12:35
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
11732. Data: 2012-12-12 10:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 74/2012 z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11733. Data: 2012-12-12 09:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 74/2012 z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11734. Data: 2012-12-12 08:01
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Przystajń).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11735. Data: 2012-12-12 08:00
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Przystajń)
Wykonanie: Agnieszka Janik
11736. Data: 2012-12-11 07:45
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11737. Data: 2012-12-10 08:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.155.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono źle zeskanowaną uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
11738. Data: 2012-12-10 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.155.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono źle zeskanowaną uchwałę
Wykonanie: Agnieszka Janik
11739. Data: 2012-12-07 15:09
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.154.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11740. Data: 2012-12-07 15:09
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.154.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
11741. Data: 2012-12-07 15:07
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.156.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11742. Data: 2012-12-07 15:05
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.156.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021
Wykonanie: Agnieszka Janik
11743. Data: 2012-12-07 15:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.155.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11744. Data: 2012-12-07 15:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.155.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11745. Data: 2012-12-07 15:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.157.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11746. Data: 2012-12-07 15:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.157.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
11747. Data: 2012-12-07 15:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.156.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11748. Data: 2012-12-07 14:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.156.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: z
Wykonanie: Agnieszka Janik
11749. Data: 2012-12-07 14:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.155.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11750. Data: 2012-12-07 14:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.155.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11751. Data: 2012-12-07 14:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.154.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11752. Data: 2012-12-07 14:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.154.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
11753. Data: 2012-12-07 14:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI.153.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11754. Data: 2012-12-07 14:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI.153.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w tych placówkach oraz nauczycielom, którzy obowiązki pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11755. Data: 2012-12-07 14:25
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XX.2012 z XX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 5 listopada 2012 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść załącznika do protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11756. Data: 2012-12-07 12:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 73/2012 z dnia 29 listopada 2012 w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Przystajń nr 3/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11757. Data: 2012-12-07 12:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 73/2012 z dnia 29 listopada 2012 w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Przystajń nr 3/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
Wykonanie: Agnieszka Janik
11758. Data: 2012-12-07 12:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 72/2012 z dnia 29 listopada 2012 w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 415/9 oraz 405/4 w położone w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 838/1 położona w Przystajni. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11759. Data: 2012-12-07 12:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 72/2012 z dnia 29 listopada 2012 w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 415/9 oraz 405/4 w położone w Podłężu Szlacheckim, działka nr ewid. 838/1 położona w Przystajni.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11760. Data: 2012-12-07 12:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 71/2012 z dnia 23 listopada 2012 w sprawie: organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik