główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14641. Data: 2010-10-19 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano opis techniczny do projektu str. 6.pdf
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14642. Data: 2010-10-19 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano opis techniczny do projektu str. 5.pdf
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14643. Data: 2010-10-19 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano opis techniczny do projektu str. 4.pdf
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14644. Data: 2010-10-19 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano opis techniczny do projektu str. 2.pdf
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14645. Data: 2010-10-19 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano opis techniczny do projektu str. 2.pdf
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14646. Data: 2010-10-19 14:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano opis techniczny do projektu str. 1.pdf
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14647. Data: 2010-10-19 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt umowy - zał. nr 6
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14648. Data: 2010-10-19 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie - zał. nr 5
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14649. Data: 2010-10-19 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz osób i podmiotów - zał. nr 4
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14650. Data: 2010-10-19 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz robót - zał. nr 3
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14651. Data: 2010-10-19 14:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano przedmiar przyłącz wody
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14652. Data: 2010-10-19 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano przedmiar przyłącz wody
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14653. Data: 2010-10-19 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano przedmiar elementy systemu nawadniania
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14654. Data: 2010-10-19 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz oferty
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14655. Data: 2010-10-19 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14656. Data: 2010-10-19 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14657. Data: 2010-10-19 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: "Budowa boisk ogólnodostępnych w miejscowości Bór Zajaciński, wykonanie przyłącza wody oraz elementów systemu nawadniającego boisk - etap I"
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14658. Data: 2010-10-15 12:36
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup zestawów rehabilitacyjnych do ćwiczeń gimnastycznych typu "Atlas" dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14659. Data: 2010-10-15 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup zestawów rehabilitacyjnych do ćwiczeń gimnastycznych typu "Atlas" dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14660. Data: 2010-10-15 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup zestawów rehabilitacyjnych do ćwiczeń gimnastycznych typu "Atlas" dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14661. Data: 2010-10-15 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup basenu z kulkami dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14662. Data: 2010-10-15 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup basenu z kulkami dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14663. Data: 2010-10-15 12:31
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup basenu z kulkami dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14664. Data: 2010-10-15 11:48
Dział: Inne » Projekt "Wesołe Przedszkole"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14665. Data: 2010-10-15 11:46
Dział: Inne » Projekt "Wesołe Przedszkole"
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14666. Data: 2010-10-14 12:11
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup komputera przenośnego dla Kierownika Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie wyniku przetargu
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14667. Data: 2010-10-13 14:44
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: postanowienie nr 45/10 Przewodniczącej Rady Gminy z dnia 8 października 2010 r. w sprawie zwołania XLV sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14668. Data: 2010-10-13 14:44
Dział: Organy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: postanowienie nr 45/10 Przewodniczącej Rady Gminy z dnia 8 października 2010 r. w sprawie zwołania XLV sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14669. Data: 2010-10-13 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zapytanie ofertowe na zakup drukarki laserowej dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS II.
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14670. Data: 2010-10-13 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zapytanie ofertowe na zakup drukarki laserowej dla Projektu "Wesołe Przedszkole" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS II.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zapytanie II
Wykonanie: Krystyna Kopacz