główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13951. Data: 2011-04-13 18:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy na 2011 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13952. Data: 2011-04-13 17:57
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13953. Data: 2011-04-13 17:56
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie odwołania skarbnika Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13954. Data: 2011-04-13 17:56
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie odwołania skarbnika Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13955. Data: 2011-04-13 17:55
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Przystajń, stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13956. Data: 2011-04-13 17:54
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Przystajń, stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13957. Data: 2011-04-13 17:52
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13958. Data: 2011-04-13 17:52
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13959. Data: 2011-04-13 17:51
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i w Kuźnicy Starej - etap V.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13960. Data: 2011-04-13 17:50
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13961. Data: 2011-04-13 17:49
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13962. Data: 2011-04-13 17:47
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia tj. dofinansowania statutowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Wykonanie: Agnieszka Janik
13963. Data: 2011-04-13 08:23
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia tj. dofinansowania statutowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie
Wykonanie: Agnieszka Janik
13964. Data: 2011-04-13 08:21
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
13965. Data: 2011-04-13 08:21
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
13966. Data: 2011-04-13 08:20
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
13967. Data: 2011-04-13 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
13968. Data: 2011-04-13 08:18
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
13969. Data: 2011-04-13 08:18
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
13970. Data: 2011-04-13 08:17
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji doraźnej ds. nowelizacji Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13971. Data: 2011-04-13 08:15
Dział: Prawo Miejscowe » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji doraźnej ds. nowelizacji Statutu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13972. Data: 2011-04-13 07:47
Dział: Inne » Projekt polegający na montażu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje na temat projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
13973. Data: 2011-04-13 07:42
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe » Solary
Opis zmian: usunięcie artykułu: Solary
Wykonanie: Agnieszka Janik
13974. Data: 2011-04-13 07:41
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13975. Data: 2011-04-13 07:39
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13976. Data: 2011-04-12 21:13
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13977. Data: 2011-04-12 21:06
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe » Solary
Opis zmian: dodanie artykułu: Solary
Wykonanie: Agnieszka Janik
13978. Data: 2011-04-12 21:03
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13979. Data: 2011-04-12 20:56
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie
Wykonanie: Agnieszka Janik
13980. Data: 2011-04-12 20:54
Dział: Urząd Gminy » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie
Wykonanie: Agnieszka Janik