główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7291. Data: 2015-12-04 14:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107/2015 z dnia 27.10.2015 r. w sprawie opracowania Planu Akcji Kurierskiej dla Urzędu Gminy Przystajń oraz organizacji rozplakatowani obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7292. Data: 2015-12-04 14:06
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść Regulaminu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7293. Data: 2015-12-04 14:05
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7294. Data: 2015-12-04 14:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 120/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7295. Data: 2015-12-04 14:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 120/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7296. Data: 2015-12-04 13:59
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowieniu o zwołaniu posiedzenia 11.12.2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7297. Data: 2015-12-04 13:48
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń na lata 2015-2032
Wykonanie: Agnieszka Janik
7298. Data: 2015-12-04 13:44
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Przystajń w dniu 24 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7299. Data: 2015-12-04 13:44
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu w dniu 24 grudnia br.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7300. Data: 2015-12-04 13:24
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Przystajń w dniu 24 grudnia 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7301. Data: 2015-12-04 13:20
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7302. Data: 2015-12-03 13:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję nr XII/2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7303. Data: 2015-12-03 13:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.116.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032".
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7304. Data: 2015-12-03 13:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.118.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7305. Data: 2015-12-03 13:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.118.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7306. Data: 2015-12-03 13:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.118.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
7307. Data: 2015-12-03 13:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.117.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7308. Data: 2015-12-03 13:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.117.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7309. Data: 2015-12-03 13:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.116.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7310. Data: 2015-12-03 13:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.116.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń na lata 2015-2032"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7311. Data: 2015-12-03 13:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7312. Data: 2015-12-03 13:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.114.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
7313. Data: 2015-12-03 13:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.114.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany uchwały Nr XI.106.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7314. Data: 2015-12-03 13:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.114.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany uchwały Nr XI.106.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
7315. Data: 2015-12-03 13:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.112.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVII/1/2001 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 lutego 2001 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód".
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7316. Data: 2015-12-03 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.113.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7317. Data: 2015-12-03 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.113.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7318. Data: 2015-12-03 13:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII.112.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVII/1/2001 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 lutego 2001 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
7319. Data: 2015-12-03 13:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII.112.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVII/1/2001 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 lutego 2001 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7320. Data: 2015-12-03 12:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik