główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

14011. Data: 2011-04-05 12:27
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Agnieszka Janik
14012. Data: 2011-04-05 12:27
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przystajń na lata 2010-1018
Wykonanie: Agnieszka Janik
14013. Data: 2011-04-05 12:26
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przystajń na lata 2010-1018
Wykonanie: Agnieszka Janik
14014. Data: 2011-04-05 12:25
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Agnieszka Janik
14015. Data: 2011-04-05 12:24
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Agnieszka Janik
14016. Data: 2011-04-05 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/45/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przystajń na lata 2009-2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
14017. Data: 2011-04-05 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/45/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przystajń na lata 2009-2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
14018. Data: 2011-04-05 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/45/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przystajń na lata 2009-2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
14019. Data: 2011-04-05 12:21
Dział: Organy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2010 VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr I/10 z I sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14020. Data: 2011-04-05 12:20
Dział: Organy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2010 VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr I/10 z I sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14021. Data: 2011-04-05 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/20/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Przystajń do tworzącego się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą "Lokalna Grupa Rybacka Nad Liswartą"
Wykonanie: Agnieszka Janik
14022. Data: 2011-04-05 12:19
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/20/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Przystajń do tworzącego się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą "Lokalna Grupa Rybacka Nad Liswartą"
Wykonanie: Agnieszka Janik
14023. Data: 2011-04-05 12:19
Dział: Organy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2010 VI kadencja
Opis zmian: usunięcie artykułu: PROTOKÓŁ Nr III/11 z III sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 24 stycznia 2011 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14024. Data: 2011-04-05 12:18
Dział: Organy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2010 VI kadencja
Opis zmian: usunięcie artykułu: PROTOKÓŁ Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 lutego 2011 r.
Wykonanie: Krystyna Kopacz
14025. Data: 2011-04-05 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/19/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14026. Data: 2011-04-05 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/19/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14027. Data: 2011-04-05 12:16
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/18/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14028. Data: 2011-04-05 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/17/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14029. Data: 2011-04-05 12:12
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/17/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14030. Data: 2011-04-05 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/16/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14031. Data: 2011-04-05 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/16/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14032. Data: 2011-04-05 12:10
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/15/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14033. Data: 2011-04-05 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/15/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14034. Data: 2011-04-05 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/14/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14035. Data: 2011-04-05 12:07
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/14/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy przystajń na 2011 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
14036. Data: 2011-04-05 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/14/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
14037. Data: 2011-04-05 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala nr III/13/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/58/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
14038. Data: 2011-04-05 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala nr III/13/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/58/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
14039. Data: 2011-04-05 12:02
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr III/12/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
14040. Data: 2011-04-05 12:02
Dział: Prawo Lokalne » Pozostałe uchwały Rady Gminy » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr III/12/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik