główna zawartość
artykuł nr 1

Prognozowanie kwoty długu na 2005 rok i lata następne