główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11431. Data: 2013-03-04 16:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 24.2013 z dnia 4 marca 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11432. Data: 2013-03-04 13:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11433. Data: 2013-03-04 13:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11434. Data: 2013-03-04 11:37
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Agnieszka Janik
11435. Data: 2013-03-04 11:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przystajń, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Agnieszka Janik
11436. Data: 2013-03-04 11:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 90.984,00 przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11437. Data: 2013-03-04 11:26
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11438. Data: 2013-03-04 11:17
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11439. Data: 2013-03-04 11:16
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11440. Data: 2013-03-04 11:16
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11441. Data: 2013-03-04 11:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11442. Data: 2013-03-04 11:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11443. Data: 2013-03-04 11:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11444. Data: 2013-03-04 11:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11445. Data: 2013-03-04 11:13
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XXIV sesję Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11446. Data: 2013-02-28 09:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni"
Wykonanie: Alina Piśniak
11447. Data: 2013-02-26 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nr 8/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki w Podłężu Szlacheckim o nr ewid. 405/4.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11448. Data: 2013-02-26 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Nr 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki w Podłężu Szlacheckim o nr ewid. 405/4
Wykonanie: Agnieszka Janik
11449. Data: 2013-02-26 08:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni".
Dodatkowy opis redaktora: Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze oferty
Wykonanie: Paweł Antczak
11450. Data: 2013-02-25 15:39
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie wyników
Wykonanie: Agnieszka Janik
11451. Data: 2013-02-21 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "wykonania otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów Jury Dolnej oraz wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej na ujęciu w Przystajni" Gmina Przystajń na działce o nr ewid. 545/4, będącą własnością Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Wykonanie: Paweł Antczak
11452. Data: 2013-02-21 08:44
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 405/4 Podłęże Szlacheckie).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11453. Data: 2013-02-21 08:43
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz. nr 405/4 Podłęże Szlacheckie)
Wykonanie: Agnieszka Janik
11454. Data: 2013-02-20 10:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11455. Data: 2013-02-20 10:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.173.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11456. Data: 2013-02-20 10:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.173.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11457. Data: 2013-02-20 10:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.172.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11458. Data: 2013-02-20 10:00
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIII.172.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11459. Data: 2013-02-20 09:57
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11460. Data: 2013-02-20 09:56
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Prace Komisji Rewizyjnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik